Lá Fhéile Pádraig

27th March 2019

Bhain na daltaí an sult as Seachtain na Gaeilge le déanaí ó 1ú go 17ú Márta. Bhí spórt is spraoi ar siúl i rith na seachtaine le bíongó, tráth na gceist, ceol, rince agus dráma at fud na háite. B’iontach an ceolchoirm shóisearach Dé Céadaoin le ceol agus amhráin ó ghach rang. Chan na naíonáin in ard a ngutha! Rinne rang a haon dráma beag agus damhsa bríomhar taitneamhach. Chualamar rang a dó le fonn deas ar an bhfeadóg stáin. Lean an taispeántas talláine an lá arna mhárach le ceolchoirm shinsearach. Bhí Amhrán na gCupán ó rang a trí thar barr. Chan rang a ceathair amhrán beoga agus rince In éineacht leis. Bhí uirlisí ceoil éagsúla, feadóg stáin, veidhlín agus bodhrán le cloisteáil ó rang a cúig agus rang a sé le hamhránaithe iontacha - is léir go bhfuil an ceol agus an Ghaeilge fíor bheo inár measc!

St. Paul's Primary School, Navan. 046-9028754

Get a Little Website